Tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Konstruksjon og design
  • Statiske og dynamiske analyser
  • Offshore, flytende konstruksjoner, bruer, bygninger
  • Studier, detaljprosjekter, montasje, ferdigstillelse, demontering
  • Mindre arkitekttjenester som har konstruksjonsinnhold

Sentral godkjenning for tiltaksklasse 3 prosjektering av konstruksjoner

Bølgemålinger langs kysten:
https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/trondheimsleia/1


Share This: