Velkommen

Velkommen til www.konstruksjon.com

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Konstruksjon og design
  • Statiske og dynamiske analyser
  • Prosjektgjennomføring (studier, forprosjekter, detaljprosjekter, montasje, ferdigstillelse, demontering)
  • Prosjektledelse og planlegging

Nettsiden samler også mye informasjon om aktuelle prosjekter tanker og ideer. Mye kan være aktuelt til bruk til undervisning på NTNU innenfor Ingeniørfaglig systemtenkning,  havromskonstruksjoner og konstruksjonsevalueringer generelt.

Verktøy

  • Programvare kan utvikles til deres behov
  • Sesam, STAAD, SAP 2000, Abaqus, Ansys
  • Tekla Structures, AutoCAD, inventor

Share This:

Konstruksjoner for alle bransjer

Skip to toolbar