Øker sannsynligheten for at rørbru kommer

http://www.tungt.no/anleggsmagasinet/rorbru-som-klarer-seg-mot-bomber-3707978

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *