Design av stålkonstruksjoner

Utvikling av styrkeberegningsverktøy, Materialvalg, Samvirke mellom stål og betong, Trekonstruksjoner, Betongkonstruksjoner, Geoteknikk, Anleggsprosjekter, Vind og bølgekrefter, Dynamikk, Vibrasjon og støy, Prosjektgjennomføring, Organisasjonsutvikling, Produksjonsprosesser og LEAN, Arkitektarbeid


Bølgemålinger langs kysten:
https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/trondheimsleia/1

Vindmålinger Trondheim havn:
https://trondheimhavn.no/vaerstasjon-trondheim.aspx


Share This: