Tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Konstruksjon og design
  • Statiske og dynamiske analyser
  • Offshore, flytende, bruer, bygninger, andre typer konstruksjoner
  • Prosjektgjennomføring (studier, forprosjekter, detaljprosjekter, montasje, ferdigstillelse, demontering)
  • Prosjektledelse og planlegging
  • Mindre arkitekttjenester som har konstruksjonsinnhold
  • Reguleringsplaner og anlegg

Kontaktinformasjon og lokasjoner

Sentral godkjenning for tiltaksklasse 3 prosjektering av konstruksjoner

Bølgemålinger langs kysten:
https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/trondheimsleia/1


Share This: