Næringsutvikling rundt Trondheimsfjorden

=21

Share This:

Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610712

=31

Share This:

Knekking ved installasjon av bøttefundament

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2614897

=40

Share This:

Plastikk holder på å kvele havet…

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/plastic-rubbish-tide-caribbean-island-roatan-honduras-coast-pollution-a8017381.html

=257

Share This:

Verden største undervannsrestaurant

https://www.dn.no/d2/2017/10/19/1519/Arkitektur/snohetta-bak-verdens-storste-undervannsrestaurant

=253

Share This:

Fergefri E39 Teknologidagene

https://www.linkedin.com/pulse/teknologidagene-2017-hele-dager-om-ferjefri-e39-dunham

=180

Share This:

Øker sannsynligheten for at rørbru kommer

http://www.tungt.no/anleggsmagasinet/rorbru-som-klarer-seg-mot-bomber-3707978

=191

Share This:

Serieproduksjon av flytebruer

Kleven verft har fått støtte til å utvikle metoder for serieproduksjon av flytebroløsninger.

Tronheimsfjordbrua skal være flytebru og den skal være selvfinasierende

https://www.tu.no/artikler/verdens-lengste-flytebru-kan-bli-en-brukonstruksjon-verden-aldri-tidligere-har-sett/407471

=160

Share This:

Forskning på megastore øyer i havet i Nederland

MARIN: Testing the First Floating Mega Island

Vi tenker på potensiale i Norge men for andre land som Nederland kan det å komme opp med slike løsninger være kritisk for videre utvikling. I Norge har vi god plass og mange øyer – Norge må satse tyngre hvis de vil være i front her.

Jomar Tørset
www.konstruksjon.com

=148

Share This:

Robotforskning på Høvringen

Forskning på Bunnen av Trondheimsfjorden

=174

Share This:

Aasta Hansteen – Verdens største Spar

Klargjøring av skroget til Aasta Hansteen

Stigerør lagres i Sterkorderhallen i Kristiansund

=245

Share This:

Ny stilling på NTNU optimalisering av dynamiske systemer

Stillingsbeskrivelse

=263

Share This:

Næringsutvikling av kysten i Midt-Norge

Her kommer mine tanker rundt utvikling av kysten i region Midt som kan bli et utgangspunkt til studentprosjekter.

Prosjektforslag:

Se på flytransportanlegg og logistikk Kvernberget lufthavn.

Tidens krav: Samhandling med Hitra/Frøya er viktig

Tidens krav: Møre og Romsdal trenger flere bruer

=192

Share This:

Seasight future on the fjord

Seasight-ii-future-of-the-fjord

Dette er et nok et tilskudd i forhold til å kunne bruke havrommet.

Kostnader knytter til vindmøller

Fest for verdens første havmerd på Frøya

Link til verdens første havmerd på www.froya.no

Forskere møter motkrefter på negative funn. Er det så lurt for Norge på lang sikt med sine ambisjoner?

Link til: De forbannede lakseforskerne fra Morgenbladet

Offshorenæringa kommer tilbake for fullt

Offshore sjef tror på oppsving for olje

Prosjekter knyttet til Trondheimsfjorden

Førerløse skip – Trondheimsfjorden vil bli mer brukt

=178

Share This:

Fylkesordfører og bruk av havrommet

http://www.adressa.no/meninger/kronikker/2017/05/29/Klima-og-teknologirevolusjon-i-Trondheimsfjorden-14786416.ece

Greit å ta med seg i videre arbeid i forhold til studentprosjekter. Med utgangspunkt i havnesjefen i Trondheim havn sine visjoner kom vi så langt i 2017.

Prosjekter knyttet til Trondheimsfjorden

=214

Share This:

World Scientific – Coastal Engineering Journal

Link til Coastal Engineering Journal

=214

Share This:

Utviklingen innenfor droner er eksplosiv

https://www.dagbladet.no/video/ibUYjnwaF5A

https://www.tu.no/artikler/denne-dronen-lofter-200-kilo-vasker-og-fjerner-is-fra-vindturbiner/433528

https://www.nrk.no/norge/i-fremtidens-taxi-flyr-du-forerlost-1.13896746

http://www.universitetsavisa.no/forskning/2018/01/03/NTNU-ønsker-å-utvikle-ambulansedroner-71170.ece

https://dms.licdn.com/playback/C4D00AQEKrLVREjr22A/47c1462b21ca449e81a69d561bb5d876/feedshare-mp4_500/1479932728445-v0ch3x?e=1515016403&v=alpha&t=TBZYdjDIbY0YMeKor_XmhttMX4OxvLXFwdkejIBO-ug

https://www.tu.no/artikler/denne-skal-fly-travle-mennesker-over-tett-bytrafikk-og-ut-til-flyplasser/415165

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e1KQkO/Vi-trenger-bedre-og-flere-veier-i-mange-ar-fremover–Karin-Yrvin

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/RxR0XW/Bor-vi-betale-over-1000-milliarder-for-veier-kanskje-ingen-trenger-i-morgen–Erling-Dokk-Holm

http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2017/11/15/To-tr%C3%B8nderske-selskaper-fikk-designpris-15604690.ece

https://www.aftenposten.no/bil/Ny-teknologi-vil-forandre-hvordan-vi-eier_-kjorer-og-kjoper-bil-10742b.html

Rammeverk for førerløse biler på plass i USA

http://pluss.vg.no/2017/10/01/2949/2949_24152612

Droner erstatter forskningsskip

Droner som reddende engel i Afrika

Lage bru med droner

Fra Dagbladet: Teslasjefen mener det haster med å gjøre noe før roboter tar over

Det var planer om å erstatte heimevernet med droner langs med kysten

Beskrivelse fra Aftenposten

Skal du ut og fly dronen din i sommer? Slik holder du deg innenfor lovens rammer

Dette Singapore oppstartselskapet lager Droner skreddsydd for bruk innendørs.

Home

Bruk av sivile droner øker drastisk – fly som transporterer gods

Bruk av droner for levering av varer øker drastisk på landsbygda i Kina

Oslo får selvkjørende busser i 2018 Link til Aftenposten

Vegdirektøren tror det blir ulovlig å kjøre bil selv og at det ikke tar lang tid før det skjer.

Sweden launches Europe’s largest testing area for drones

Droner i kommersiell drift i Dubai fra juni 2017

Christines drone kan revolusjonere forståelsen av havet

Droner som kjøretøy og transportmiddel er under stadig utvikling

Studenters tanker rundt bruk av droner. Hvor starter vi nå?

8 droner er nok til å overvåke hele kraftnettet

Iron man – snart virkelighet?

Inspeksjon med drone

=211

Share This:

Forlanger finansiering av Fosenbrua hvis sammenslåling

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/05/11/Kobler-storkommune-til-bru-over-Trondheimsfjorden-14715916.ece

=157

Share This:

Politiker ønsker flere broer i Møre og Romsdal

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/more-og-romsdal/more-og-romsdal-trenger-flere-bruer/o/5-51-306612

=165

Share This:

Forskningsmidler innen havrom – forskningsrådet

Forskningsmidler innen havrom

=204

Share This:

Campus Kristiansund

Informasjon om Campus Kristiansund fra Tidens Krav

=173

Share This:

Midt-Norsk havbruk skal utvikle 4 nye supermerder

Innslag fra Trønderavisa

Kverva Technology i diskusjon for å kjøpe Aqualine

http://www.adressa.no/pluss/okonomi/2017/11/15/Witz%C3%B8e-kan-gj%C3%B8re-nytt-stort-oppkj%C3%B8p-15608201.ece

=170

Share This:

Ocean week

Home

Trondheimsfjorden – testområde for autonome fartøy

=203

Share This:

Barentshavkonferansen

http://www.barentshavkonferansen.no/program-bhk-2017.html

=183

Share This:

5 døde mens de bygget norsk plattform

5 omkom i Sør-Korea mens de bygget norsk plattform5 omkom i Sør-Korea mens de bygget norsk plattform

Dette skjer samtidig som at petroleumstilsynet viser økende bekymring for økt risiko for at alvorlig ulykke skal kunne skje på norsk sokkel

=187

Share This:

Ocean Space Center

The ocean space center

Kystproblematikk er ikke tilstrekkelig inne den offentlige debatten.

Ocean Space Center har ikke tatt inn jord osv. inn i sine planer.

=197

Share This:

Young professionals PIANC

http://pianc.no/om/

=257

Share This:

Marine byggteknikkdagen 2017

http://pianc.no/wp-content/uploads/2017/03/Program-MBdagen-2017_v2.pdf

=190

Share This:

Havromstrategi NTNU 2017

Strategidokumenter for Havrom

=204

Share This:

Politikere om oljenæringa

=157

Share This:

Overskridelse i oljebransjen

Røkke påpeker overskridelser i oljebransjen.

=168

Share This:

Ferjefri E39

Vindmålinger Halsafjorden

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/english/news/roads-and-fjord-crossings-are-changing-and-modernizing-the-world-as-we-know-it

http://www.bygg.no/article/1332628

https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer

=170

Share This:

Klimautfordringer

Utfordringer i forbindelse med endring i klima

=186

Share This:

Halvparten av norges uppdagede olje i Barentshavet

Med referanse til offhore.no – halvparten av Norges uoppdagede oljeressurser finnes i Barentshavet

=170

Share This:

Hva er barriere?

Last ned Barrierenotatet 2017 her: https://lnkd.in/gQARWh3

=188

Share This:

The future of construction?

From university of Stuttgard

=235

Share This:

5 Offshore prosjekter fra Exxon Mobile

5 Offshore prosjekter fra Exxon

=211

Share This:

Risk-based management of the bridge stock

https://www.piarc.org/en/order-library/24499-en-Risk-based%20management%20of%20the%20bridge%20stock.htm

=175

Share This:

1. April: La laksen svømme til Europa selv

Interessant tanke: Hvor langt kan laksen svømme selv til Europa.

https://lakseelver.no/news-2017/soker-utviklingskonsesjoner-villaksoppdrett

=204

Share This:

En ide med behov for forskning

=185

Share This:

VG: Slik hevet de fergen

http://www.vgtv.no/#!/video/139099/slik-loeftet-de-doedsfergen

=176

Share This:

Omtale NTNU Oceans – Ingeniørfaglig systemtenkning

Omtale på NTNU Oceans nettside.

NTNU Oceans

=195

Share This:

Maria installasjon med ny standard SURF

=193

Share This:

Droner i kommersiell drift i Dubai fra juni 2017

=175

Share This:

Regjeringens havstrategi

Tidens krav – regjeringens havstrategi

=188

Share This:

Vær og vind …. bølger

Bølger

=210

Share This:

Ingeniørfaglig systemtenkning 2017 – besøk Vestbase, Tidens krav

https://www.tk.no/nyheter/utdanning/hoyere-utdanning/ntnu-kom-til-vestbase-for-a-lare-om-undervannsteknologi/s/5-51-274462

=210

Share This:

Mange muligheter i havet

Kronikk: Så heldig vi er vi som har havet

Kronikk av Ingrid Schølberg, NTNU

=218

Share This:

Verdens første flytende by

Teknisk Ukeblad

https://www.tu.no/artikler/her-vil-de-bygge-verdens-forste-flytende-by/367897

=174

Share This:

Sikkerhetsfilosofi – Tradisjon fra Olje og gass – Trenden skal snus

http://www.trendenskalsnus.no/hjem

=205

Share This:

Christines drone kan revolusjonere forståelsen av havet

Droner under vann

=182

Share This:

Marine coastal Engineering

http://www.studyinnorway.no/Masters-and-Bachelor-course-search/Programme/Master-of-Science-in-Coastal-and-Marine-Engineering-and-Management-Erasmus

Marine Coastal Engineering Program

Cold climate Engineering program

=215

Share This:

Olje&Gassnæringen ønsker å bli bedre til å håndtere kriser

Se link

=197

Share This:

Tidens krav: Utvikling av høyskolesenter i Kristiansund

I 2014 skrev jeg følgende (se link).

Utvikling av høyskolesenter i Kristiansund

http://www.tk.no/meninger/leder/utdanning/behov-for-studieplasser-i-kristiansund/o/5-51-259226

=199

Share This:

Statoil har konsesjon på å drive havvindsanlegg utenfor New York

http://www.tk.no/nyheter/vindkraft/statoil/statoil-vant-budrunde-om-havvind-utenfor-new-york/s/5-51-258235

Statoil har konsesjon på å drifte havvindsanlegg utenfor New York

=293

Share This:

NTNU AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Nettside for AMOS

=201

Share This:

Område for autonome skip satt utenfor Munkholmen

Område for autonome skip satt i Trondheim kommune  .

Ørnulf Rødseth er en person å kontakte om dette.

=204

Share This:

Satsing mot havrommet i Kristiansund

Nytt utvidet industriområde med satsing mot Havrommet på Frei i Kristiansund kommune

=165

Share This:

Cold Climate Engineering Master Program

Knut Vilhelm Høyland informerer om følgende:

Vi tilbyr, sammen med DTU i Danmark og Aalto i Finland, en internasjonal Nordisk master grad i Cold Climate Engineering. Programmet er nytt og de første studentene ble tatt opp høsten 2016.

Det er tre ulike retninger som alle innebærer opphold ved to universiteter.

  1. Land (1 semester i København, 2 semester på Grønland, 3 og 4 semester ved UNIS og eller NTNU)
  2. Sea (enten 1 år ved Aalto og andre år ved NTNU/UNIS, eller omvendt)
  3. Space (et år ved Aalto og et ved DTU)

De to første retningene kan passe utmerket for bygg og maskin studenter hos dere og det hadde vært flott hvis informasjon om dette kunne formidles til 3 klassene hos dere. Søknadsfrist er allerede 16 januar !  http://www.coldclimate-master.org/

Men, jeg kommer gjerne å informerer om dette hvis det skulle være en anledning. Til neste år er det kanskje mulig å treffe studenter i 5 semester og informere?

P.S. Studenter med BSc grad er selvfølgelig velkomne til å søke på vårt alminnelige Master i bygg og deretter velge spesialisering Arktisk teknologi.

=174

Share This:

Plan for etterbruk av oljeplattformer

Master plan for etterbruk av oljeplattformer

=231

Share This:

Prosjekter knyttet til Trondheimsfjorden

Som en del av faget TBYG3021 Ingeniørfaglig systemtenkning har det vært gjort studentprosjekter rundt temaet i 4 år allerede.

Se faget hjemmeside her:

https://www.ntnu.no/studier/ingeniorfaglig-systemtenkning

Se forøvrig www.fosenbrua.no

Havnedirektør Einar Hjørthol sier følgende:

Vi står foran en større omlegging av transport og logistikk i forbindelse med utvikling av autonome fremkomstmiddel og digitalisering.

Trondheimsfjorden er bl.a. øremerket som testområde for autonome fartøy og vi er involvert en FoU-søknad med aktører fra industri, akademia og det offentlige. Målet er bl.a. å utvikle et konsept for en konkret shuttle-rute på Trondheimsfjorden (lokaldistribusjon av gods fra et moderskip eller knutepunkt).

Det er en rekke problemstillinger som reiser seg i forbindelse utvikling av autonome transportveier, og mange er knyttet til logistikk.

Er noen av disse aktuelle som bacheloroppgaver?

  • Utfordringer og flaskehalser knyttet til sømløs transport fra Rotterdam til Midt-Norge sjøveien; merking, knutepunkt, lokaldistribusjon mm
  • Utvikling av autonom havn på Pir II hvor lastbærere på sjø og land synkroniseres; kapasiteter, dokkingstasjoner, autonome flak til sluttdestinasjon mm
  • Energiforsyning til autonome lastbærere; induktiv lading, hydrogen, havn som energiknutepunkt mm
  • Design av fremtidig havn for mottak av shuttlefartøy; arealplanlegging, konstruksjoner mm

Pir II skal gjennom en transformasjon til en fremtidsrettet havn – og hva vil det være? (muligens små shuttle-skip)

Vil det være interessant å bruke Pir II som et storskala testcase hvor studenter kan bidra i ulike faser av utviklingen?

Det er sikkert mange av problemstillingene som kan være tverrfaglige.

=205

Share This:

Pil&Bue kobler seg til Njord

Pil&Bue kobler seg til Njord

=186

Share This:

Todalsfjorden neste aktuelle storprosjekt i regionen?

https://www.nrk.no/mr/todalsfjordkryssing-neste-1.13548312

Todalsfjorden neste prosjekt?

=180

Share This:

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

=222

Share This:

Utbygging av Trestakk vedtatt

Link til artikkel i Tidens krav

=193

Share This:

VNG velger Njord for Pil&Bue skriver Tidens krav

Link til artikkel i Tidens krav

=190

Share This:

Bacheloroppgave betong som flytekrage i lukket oppdrettsmerd

Botngaard System har utviklet et konsept for semi-lukkede merdsystemer der presenning inngår som lukket produsjonsvolum. Pr i dag benyttes PE eller stål som føytekrage på merdsystemet. Pga framtidige krav til vannbehandling ønsker vi nå å se på muligheten for å konstruere en betongflytekrage, som gir plass og oppdrift for behandlingskomponenter som filtrering og UV.

Dette kunne vært en passende oppgave for bachelor-studentene.

Mvh

Magnus Stendal

Daglig leder

Botngaard System AS

Adresse: Stiklestadveien 3, 7041 TRONDHEIM

Mob: +47 98039701

Epost: magnus@botngaard.no

Skype for Business: mstendal@mstendal.onmicrosoft.com

www.botngaardsystem.no

_________________________________________________________________________

Konstnadsøkning i havbruk

=201

Share This: