Bacheloroppgave betong som flytekrage i lukket oppdrettsmerd

Botngaard System har utviklet et konsept for semi-lukkede merdsystemer der presenning inngår som lukket produsjonsvolum. Pr i dag benyttes PE eller stål som føytekrage på merdsystemet. Pga framtidige krav til vannbehandling ønsker vi nå å se på muligheten for å konstruere en betongflytekrage, som gir plass og oppdrift for behandlingskomponenter som filtrering og UV.

Dette kunne vært en passende oppgave for bachelor-studentene.

Mvh

Magnus Stendal

Daglig leder

Botngaard System AS

Adresse: Stiklestadveien 3, 7041 TRONDHEIM

Mob: +47 98039701

Epost: magnus@botngaard.no

Skype for Business: mstendal@mstendal.onmicrosoft.com

www.botngaardsystem.no

_________________________________________________________________________

Konstnadsøkning i havbruk

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *