Takkonstruksjoner i tre

 

Trusscon og Roofcon er de 2 mest vanlige programvarene.

http://www.csce.se/index.asp?show=downloads

Andre nettsteder å se på:

https://www.mytech.com/

http://www.dds.no/

 

=28

Share This:

Stress consentration factors

https://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3Dhttps://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3D

=26

Share This:

Å ta betaling for å lese nettside

http://wrastain.blogspot.no/

=41

Share This:

Serieproduksjon av flytebruer

Kleven verft har fått støtte til å utvikle metoder for serieproduksjon av flytebroløsninger.

Tronheimsfjordbrua skal være flytebru og den skal være selvfinasierende

https://www.tu.no/artikler/verdens-lengste-flytebru-kan-bli-en-brukonstruksjon-verden-aldri-tidligere-har-sett/407471

=24

Share This:

Erfaring med Til-tak produkt

Litt erfaring fra bruken av dette produktet privat gjør oss noen tanker rundt produktet som www.konstruksjon.com vurdering.

Vi mener at dette er et bra produkt men man må sikkert i mange tilfeller gjøre lokale tilpasninger og kombinasjoner.

http://www.til-tak.no/

Link til plassering:

Dette er taket er lokalisert her i Kristiansund

=37

Share This:

Video skisseprosjekt Ilhaugen Buvika

Dette kan gjøres mye bedre med litt mer trening og tid.

=41

Share This:

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Informasjon om regionalt forskningsfond

=35

Share This:

Bjørndalen bru tas vare på av et lokallag

Bjørndalen bru – kommunen tar over?

Jeg tenker å ta kontakt med dette lokallaget for å få oversikt over status. Dette kan være en fin oppgave for en Ingeniørfaglig systemtenkningsgruppe.

=49

Share This:

Konsept Buvik terrasse

Haveihuis Antwerpen

=49

Share This:

Protected: Pilotprosjekt flytebru

This content is password protected. To view it please enter your password below:

=35

Share This:

Politiker ønsker flere broer i Møre og Romsdal

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/more-og-romsdal/more-og-romsdal-trenger-flere-bruer/o/5-51-306612

=34

Share This:

Regionale forskningsfond Midt-Norge

Link til informasjon om forskningsfond

=39

Share This:

Forskningsmidler innen havrom – forskningsrådet

Forskningsmidler innen havrom

=48

Share This:

Campus Kristiansund

Informasjon om Campus Kristiansund fra Tidens Krav

=36

Share This:

Sluppen bru. Tilstanden verre enn antatt

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/04/30/Nye-unders%C3%B8kelser-har-avdekket-materialtretthet-14656101.ece

Sluppen bru støttes opp med forskalingselementer

=46

Share This:

Prosjekt Norge

http://www.prosjektnorge.no/

=43

Share This:

Ferjefri E39

Vindmålinger Halsafjorden

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/english/news/roads-and-fjord-crossings-are-changing-and-modernizing-the-world-as-we-know-it

http://www.bygg.no/article/1332628

https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer

=35

Share This:

Bruer til oppgradering i Sør-Trøndelag

Bruer til oppgradering i Trøndelag

=39

Share This:

En ide med behov for forskning

=45

Share This:

Naust på påler

http://www.aftenposten.no/bolig/Et-moderne-naust-pa-paler–Forst-trodde-jeg-han-tulla-9618b.html

=57

Share This:

En forsiktig start

Jomar Tørset ser etter 3 tiår med prosjektering og fabrikasjon av stålkonstruksjoner å ha ansatt ca. 50 personer i andre bedrifter som naturlig å se på muligheten for å starte egen virksomhet. Han har derfor opprettet denne nettsiden www.konstruksjon.com og endret navnet på enkeltforetaket som har eksistert i mange år til www.konstruksjon.com Tørset . Tørset jobber nå på NTNU.

Han kan tillegg til prosjektledelse og prosjektering innen spesielt stål også hjelpe andre med å utvikle sin virksomhet i forhold til rekruttering og teamutvikling innen fagområdene konstruksjonteknikk og fabrikasjon/bygging.

Kort oppsummert har Tørset erfaring med følgende:
– stål, piping og mekanisk i Aker Solutions, Kværner, Aibel og GE Oil&Gas Subsea

– fabrikasjon fra Aker Verdal og Vigor Kristansund
– brukonstruksjoner fra stål og hengebrukontoret, Vegdirektoratet

=107

Share This:

www.konstruksjon.com

driver med konsulenttjenester innen konstruksjonsteknikk på tvers av bransjer. Det er spesielt stålkonstruksjoner vi er gode på men kan også løse enklere oppdrag i andre materialer (betong/stål/aluminium/geoteknikk/dynamikk).

Vi bidrar også gjerne med utvikling og gjennomføring av dine prosjekter.

Kapasiteten i øyeblikket begrenset til mindre oppdrag knyttet til konstruksjon og design av konstruksjoner i stål, betong og tre i tillegg til prosjektledelse og teamutvikling.

Vi er autorisert i bruk av SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen, www.SPGR.no). Vi bruker SPGR som et verktøy i undervisninga på NTNU for bevisstgjøring av betydningen av samhandling og for kunne bli enda bedre til å utvikle team i forhold til muligheter og behov.

=89

Share This: