Ilhaugen herregård


https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=177457817 H

Ilhaugenvegen 11 i Buvika er nå for salg. Se mulig løsning for utvikling av eiendommen.

Dette ble laget som en test av programmet Archicad som jeg nylig har investert i. Bildene viser eksisterende løsning samt nye “Ihaugen herregård”. Dette siden jeg syntes løsningen som kom opp da jeg jobbet med dette ser ut som en herregård.

www.konstruksjon.com/wp-content/uploads/2020/05/Ilhaugen20200318-Picture1.png

www.konstruksjon.com/wp-content/uploads/2020/05/Ilhaugen20200318-Picture2.png

=9

Share This:

Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610712

=26

Share This:

Oppstartsmanual for produksjon av bindingsverkselementer

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610471

=27

Share This:

Kontroll, rehabilitering og tiltaksvurdering, Jøssund bro

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610468

=28

Share This:

Knekking ved installasjon av bøttefundament

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2614897

=27

Share This:

Fatigue strength improvements on bridges

https://www.vegvesen.no/en/roads/Roads+and+bridges/Road+projects/e39coastalhighwayroute/seminars-and-conferences

Poja Shams Hakimi is now presenting “Fatigue strength improvement of bridges” . Join our free online webinar now, or watch later at https://lnkd.in/d349DKv #ferjefrie39 #CHALMERS #PhD #Bridges #Vegvesen 

=148

Share This:

Stress consentration factors

https://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3Dhttps://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3D

=198

Share This:

Å ta betaling for å lese nettside

http://wrastain.blogspot.no/

=211

Share This:

Serieproduksjon av flytebruer

Kleven verft har fått støtte til å utvikle metoder for serieproduksjon av flytebroløsninger.

Tronheimsfjordbrua skal være flytebru og den skal være selvfinasierende

https://www.tu.no/artikler/verdens-lengste-flytebru-kan-bli-en-brukonstruksjon-verden-aldri-tidligere-har-sett/407471

=149

Share This:

Erfaring med Til-tak produkt

Litt erfaring fra bruken av dette produktet privat gjør oss noen tanker rundt produktet som www.konstruksjon.com vurdering.

Vi mener at dette er et bra produkt men man må sikkert i mange tilfeller gjøre lokale tilpasninger og kombinasjoner.

http://www.til-tak.no/

Link til plassering:

Dette er taket er lokalisert her i Kristiansund

=219

Share This:

Video skisseprosjekt Ilhaugen Buvika

Dette kan gjøres mye bedre med litt mer trening og tid.

=169

Share This:

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Informasjon om regionalt forskningsfond

=166

Share This:

Bjørndalen bru tas vare på av et lokallag

Bjørndalen bru – kommunen tar over?

Jeg tenker å ta kontakt med dette lokallaget for å få oversikt over status. Dette kan være en fin oppgave for en Ingeniørfaglig systemtenkningsgruppe.

=211

Share This:

Konsept Buvik terrasse

Haveihuis Antwerpen

=198

Share This:

Protected: Pilotprosjekt flytebru

This content is password protected. To view it please enter your password below:

=201

Share This:

Politiker ønsker flere broer i Møre og Romsdal

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/more-og-romsdal/more-og-romsdal-trenger-flere-bruer/o/5-51-306612

=160

Share This:

Regionale forskningsfond Midt-Norge

Link til informasjon om forskningsfond

=187

Share This:

Forskningsmidler innen havrom – forskningsrådet

Forskningsmidler innen havrom

=198

Share This:

Campus Kristiansund

Informasjon om Campus Kristiansund fra Tidens Krav

=169

Share This:

Sluppen bru. Tilstanden verre enn antatt

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/04/30/Nye-unders%C3%B8kelser-har-avdekket-materialtretthet-14656101.ece

Sluppen bru støttes opp med forskalingselementer

=221

Share This:

Prosjekt Norge

http://www.prosjektnorge.no/

=162

Share This:

Ferjefri E39

Vindmålinger Halsafjorden

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/english/news/roads-and-fjord-crossings-are-changing-and-modernizing-the-world-as-we-know-it

http://www.bygg.no/article/1332628

https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer

=165

Share This:

Bruer til oppgradering i Sør-Trøndelag

Bruer til oppgradering i Trøndelag

=179

Share This:

En ide med behov for forskning

=177

Share This:

Naust på påler

http://www.aftenposten.no/bolig/Et-moderne-naust-pa-paler–Forst-trodde-jeg-han-tulla-9618b.html

=220

Share This:

En forsiktig start

Jomar Tørset ser etter 3 tiår med prosjektering og fabrikasjon av stålkonstruksjoner å ha ansatt ca. 50 personer i andre bedrifter som naturlig å se på muligheten for å starte egen virksomhet. Han har derfor opprettet denne nettsiden www.konstruksjon.com og endret navnet på enkeltforetaket som har eksistert i mange år til www.konstruksjon.com Tørset . Tørset jobber nå på NTNU.

Han kan tillegg til prosjektledelse og prosjektering innen spesielt stål også hjelpe andre med å utvikle sin virksomhet i forhold til rekruttering og teamutvikling innen fagområdene konstruksjonteknikk og fabrikasjon/bygging.

Kort oppsummert har Tørset erfaring med følgende:
– stål, piping og mekanisk i Aker Solutions, Kværner, Aibel og GE Oil&Gas Subsea

– fabrikasjon fra Aker Verdal og Vigor Kristansund
– brukonstruksjoner fra stål og hengebrukontoret, Vegdirektoratet

=243

Share This: