www.konstruksjon.com

Prosjektgjennomføring


Referanseprosjekter


– Gjennomføring av prosjekter i Olje&Gass – store offshoreprosjekter
– Gjennomføring av prosjekter Olje&Gass – subsea
– Gjennomføring av prosjekter i byggebransjen
– Markerdførings og salgprosesser i Olje&Gass, skipsindustrien og byggebransjen
– Våre erfaringer med teamarbeid og teamutvikling
– Gjennomført ca. 50 ansettelser med godt resultat


Gjennomføringsmetoder


– Underviser i gjennomføringsmetoder og sentrale begreper i forhold til dette i faget Ingeniørfaglig systemtenkning.

Share This:

Skip to toolbar