www.konstruksjon.com

Visjon

Utvikling av konstruksjoner i Norge i et historisk perspektiv

Norge har et klima, landskap og jordsmonn som er utfordrende. Nordmenn har likevel vist en evne og vilje til å kunne tilpasse seg forholdene og utnytte de mulighetene som finnes. Det gjør seg utslag også på konstruksjonssiden hvor vi som nasjon stadig tar større sprang.

Se link for eksempler og historie innen brukonstruksjoner.

Da oljen kom tok Norge utfordringen med å bore etter olje på stadig dypere vann og under stadig verre klimatiske forhold samtidig som ulykkes-frekvensen har gått ned. Vi har hatt troen på å lykkes og vilje til å satse. NTNU har nå havrommet som et viktig satsningsområde. Se NTNU Oceans.

Det jobbes også godt i andre bransjer. Vi ser at byggebransjen også jobber hardt med seg selv i forhold til å dekke de behovet samfunnet trenger. Det forventes store endringer i den bransjen i årene som kommer. www.konstruksjon.com har ambisjoner om å bidra også her.

I verden har det med gjennomsiktighet “transparancy” blitt viktig indikator på grad av korrupsjon. Norge er relativt oversiktlig sammenlignet med andre land. Når vi samarbeider i Norge så har vi en tradisjon for å handle basert på relasjoner og tillitt. I et stabilt samfunn har vi mulighet til å tenke mer langsiktig med forventning om noe mer enn kortsiktig gevinst avgrenset av en kontrakt. Derfor er valg av samarbeidspartnere ikke bare avhengig av pris.


Tanken vår er å bygge videre på de gode sidene av den norske tradisjonen.

www.konstruksjon.com bidrar til å utvikle og designe konstruksjoner og basert på relasjoner i et langsiktig perspektiv. Det er basert lang erfaring spesielt innen stålkonstruksjoner og vi vet mye om hva som er teknisk mulig. Vi har bra oversikt over hva som finnes av kompetanse i Norge innen konstruksjonsteknikk. Det er et poeng for oss å lære av løsninger som blir brukt på tvers av bransjer.

Link til reklame turer i Midt-Norge

Share This:

3 thoughts on “Visjon

  1. 86Mae

    I see you don’t monetize your site, don’t waste your traffic,
    you can earn extra cash every month because you’ve got hi quality content.
    If you want to know how to make extra bucks, search
    for: best adsense alternative Wrastain’s tools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar