Visjon

Utvikling av konstruksjoner i Norge i et historisk perspektiv

Norge har et klima, landskap og jordsmonn som er utfordrende. Nordmenn har likevel vist en evne og vilje til å kunne tilpasse seg forholdene og utnytte de mulighetene som finnes. Det gjør seg utslag også på konstruksjonssiden hvor vi som nasjon stadig tar større sprang.

Se link for eksempler og historie innen brukonstruksjoner.

Da oljen kom tok Norge utfordringen med å bore etter olje på stadig dypere vann og under stadig verre klimatiske forhold samtidig som ulykkes-frekvensen har gått ned. Vi har hatt troen på å lykkes og vilje til å satse. NTNU har nå havrommet som et viktig satsningsområde. Se NTNU Oceans.

Det jobbes også godt i andre bransjer. Vi ser at byggebransjen også jobber hardt med seg selv i forhold til å dekke de behovet samfunnet trenger. Det forventes store endringer i den bransjen i årene som kommer. www.konstruksjon.com har ambisjoner om å bidra også her.


Tanken vår er å bygge videre på de gode sidene av den norske tradisjonen.

www.konstruksjon.com bidrar til å utvikle og designe konstruksjoner og basert på relasjoner i et langsiktig perspektiv. Det er basert lang erfaring spesielt innen stålkonstruksjoner og vi vet mye om hva som er teknisk mulig. Vi har bra oversikt over hva som finnes av kompetanse i Norge innen konstruksjonsteknikk. Det gjelder spesielt for havrom, bruer og bygninger. Det er et poeng for oss å lære av løsninger som blir brukt på tvers av bransjer.

Link til reklame turer i Midt-Norge

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *