Øysand friluftsområde

Øysand | NAF Reiseplanlegger

Her ser vi på hele området fra Buvika, Øysand, Byneset og Øyberget som et sammenhengende friluftsområde med ønske om å lage et overordnet prosjekt på det på tvers av kommunegrensene.
På stranda

Positive tilbakemeldinger fra politiker i Skaun kommune angående prosjektet:

  • bedre folkehelse,
  • naturlig gang-/sykkeltrasè langs Brekkberga
  • trafikksikkerhet
  • tilgang til historie (krigsminner)
  • nyskapende
  • prosjekt som vil vekke oppmerksomhet

Flere folk langs kysten og inn i marka, bedre helse, bedre luft og klima. Det er ideen bak dette prosjektet.
______________________________________________________________________________
Har kjørt studentprosjekt på og rundt Øysand og Buvikstranda siden 2016 og ut fra dette har ideen om å se hele området fra Buvikstranda, Øyberget, Øysand og Bymarka under ett. Det som er skrevet her er en samling av informasjon ment for studentene som underlag til deres oppgave med tanke på å utvikle dette mot realisering. Hvis det er noen som tenner på ideen og tenker at dette er verd å investere tid og penger på dette så ønskes det velkommen selvsagt. Siden det er brukt masse tid på dette så er det flott om ideen med å utvikle området som en helhet blir realisert.

Her nevnes det at dette området er «generelt dårlig utnyttet»
FORORD (trondheim.kommune.no)

Området ligger i skjæringa Skaun Melhus og Trondheim kommune.

Kort oppsummert:
Øysand ligger i Melhus kommune men grenser til Skaun og Trondheim kommune. Rent fysisk så er det ikke så lang vei til Bymarka. Her er det mange muligheter for utvikling klimamessig og i gi en helsemessig gevinst.

Prosjektet vil bidra til at folk kommer til Øysand via Bymarka og får et nytt alternativ langs med kysten men minst like viktig det blir mer attraktivt for folk i Buvika og utover mot Orkanger å ta sykkelen framfor bilen på vei til byen. Dette må vel være i tråd med byvekstavtalen til regjeringa.
Byvekstavtaler, belønningsordningen, og bymiljøavtaler – regjeringen.no

Byvekstavtaler, belønningsordningen, og bymiljøavtaler – regjeringen.no
Sykling og bærekraftsarbeidet i Norge.odt (regjeringen.no)
Hjem – Miljøpakken (miljopakken.no)

Det er skrevet litt om problemstillingen havromsstigning på dette innlegget her: Havnivåstigning konsekvens for Øysand – www.konstruksjon.com

Øysand som industriområde er det skrevet litt om her: Industri på Øysand – www.konstruksjon.com

Øysand som historisk område finnes på denne lenken:
Øysand som historisk sted – www.konstruksjon.com

I ytterkant av 3 kommuner
Siden området er i ytterkanten av 3 kommuner finnes det ikke en helhetlig plan for området men det er store deler som er fredet og er regulert til naturreservater. Det sier litt om kvalitetene til området. Øysand er den største og kanskje beste stranda i Trøndelag. Øyberget er et utfartspunkt som brukes av mange men er litt bortgjemt for de fleste og har et stort utnyttet potensiale. Bymarka er kjent for at her er mye tilrettelagt for friluft for Trondheims befolking, sommer som vinter. Det er et sammenhengende grøntområdet fra Øyberget via Øysand over Gaula. Kommer man seg over elva er det grøntområder sammenhengende opp til Bymarka i dag. Pr. i dag så må man gå over Udduvoll bru. Derfra er det tilrettelagt for fotgjengere og sykkelister på selve brua men det er ikke tilrettelagt for fotgjengere langs med elva på nordsiden av Gaula og som er en del av Trondheim kommune. For sykkel til byen derimot er det nå en sammenhengende sykkelvei fra Udduvoll bru og helt inn til byen langs med veien.
______________________________________________________________________________
Turvei langs kysten
Det handler om å se området som en del av en nasjonal kyststi bygd under samme lest som Ladestien. Muligheten i dag er via Udduvoll bru men vi har også sett på muligheten med å lage bru nærmere eller igjennom naturreservatet i Gaulosen.
Badetur til Øysand — Syklistforeningen
Dag-34; Flakk – Kyrksæterøra – espenstur (bloggnorge.com)
Byneset rundt, 45.4km | BHX sykkelblogg (bhxblogg.no)

Ved å lage ei taubru over elva ville veien opp dit bli kortere. Mer om ideen bru over elva finnes her:– Øysand bru – ei bru som binder sammen Bymarka, Byneset og Øysand

Det vil også passe fint hvis man tenker seg en kyststi rundt Byneset. Med om ideen Kyststi Buvika – Øysand – Byneset finner her.

På sykkel
Pr. i dag så er det en flott sykkelvei fra Udduvollbrua og til byen via Heimdal. Derfra kan man sykle på gamle E39 i samme kjørefelt som bilistene. Det er ikke så mye trafikk der men likevel utrykt og uoversiktlig mange steder. Spesielt strekningen Øysand – Buvikstranda. Det går kanskje til og med an å få å få folk ut av byen på sykkel. Det er f.eks. 40 000 studenter i byen som kunne hatt glede og nytte av å få bedre tilrettelagte turstier ut av byen.

Pilgrimsleden
Pilgrimsleden går i retning Bymarka allerede i dag men bruker Pilgrimene den veien? Det gjenstår å sjekke ut status på Pilgrimsleden inn mot byen men undersøkelser studentene har gjort viser at skiltingen er under enhver kritikk på Skaunsiden av kommunegrensa i allefall. Her er det forbedringspotensial. Se mer om Pilgrimsleden fra Buvikstranda og inn mot Trondheim by via denne koblingen: Pilgrimsleden Buvika Øysand Bymarka – www.konstruksjon.com.
_______________________________________________________________________
Bading og strandliv på Øysand
Øysand er mest kjent for stranda som muligens er den største og beste badestranda i distriktet. I de senere årene har det også blitt etablert en kolonihageby her.
Gaula Natursenter | Øysand camping
Øysand | Trondheim.no (www.trondheim.no)
Prospekt Øysand kolonihageby – PDF Gratis nedlasting (docplayer.me)
Øysand – Trondheim Kiteklubb
dagens gruppe: windsurfing – NTNUI.no (yumpu.com)
Duatlon på Øysand | Trondheim triatlonklubb

Andre aktiviteter på Øysand
Stall Øysand (stall-oysand.no)
Stor aktivitet hos Stall Øysand (melhusporten.no)
Våre aktiviteter – NTNUI Ridning
Doglife Hundeskole AS – Google Maps
Trøndelag Hestesportsklubb – Google Maps
Nidaros brukshundklubb – Uansett rase (nidarosbhk.no)
_______________________________________________________________________

Øysand som natursenter og naturreservat

Naturbase faktaark
Forvaltningsplan Gaulosen marine verneområde
Et paradis for fuglekikkere – Trønderbladet (tronderbladet.no)
Lauglolia naturreservat – Wikipedia
Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde – Wikipedia
Norsk Ornitologisk Forening – Fuglesangtur i Lauglolia (birdlife.no)
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf Telefaks Rapport. Nr. – PDF Free Download (docplayer.me)
Microsoft Word – zool notat 2012-3 viltområdekartlegging Trondheim (ntnu.no)
Elvedelta – status og overvåking Delta utenfor prosjektet (miljodirektoratet.no)
1995—4.-vern-av-biologisk-mangfold.-vatmarksreservatene-1.-verneomradene-i-gaulosen-oversikt-over-naturfaglig-kunnskap.pdf (fylkesmannen.no)
PowerPoint Presentation (natursekken.no)
Utvider verneområdet på Øysand – Trønderbladet (tronderbladet.no)
Gaulosen – Wikipedia
Microsoft Word – 070000002135 (gisline.no)
Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Trøndelag – Lovdata
Gaula – TOFA
Øysand | NAF Reiseplanlegger
rapport-naturtypekartlegging-i-skaun-2012_lite_mfu.pdf (fylkesmannen.no)
Staten kan stoppe Øysand-utbygging – adressa.no
Forvaltningsplan for Gaulosen marine verneområde (fylkesmannen.no)
Gaulas elvebredder forsvinner | Statsforvalteren i Trøndelag

_____________________________________________________________________
Øyberget
Øysand grenser også til Øyberget. Klatring og mer spektakulære opplevelser i nærområdet. Øyberget er et populært utgangspunkt for lokalbefolkningen i Buvika men kunne godt bli en attraksjon som tiltrekker seg flere i distriktet. Mesteparten av Øyberget er i Melhus kommune. Det er ikke kartlagt hvilke veier som finnes opp dit via Øysand men det finnes mange muligheter i og rundt Øyberget for turer i dag. Med bedre tilrettelegging kan mye gjøres videre. Studentene har skrevet en del om dette i sine studentoppgaver. Ideen til dette prosjektet kom i stand etter en henvendelse fra Skaun kommune om forslag til plassering av trimtrapp som Skaun kommune har fått penger til. Jeg foreslo å legge den nederst i Brekka, Buvika og legge til rette for ulike stier opp til toppen derfra med ulike utfordringer. Eksempel på løsninger andre steder kan finnes på denne linken: Via Ferrata Loen in Loen, Norway – Fjord Tours.

Øysand (27crags.com)
Isklatring Øysand – YouTube
Et lys i berget fattet politiets interesse – Trønderbladet (tronderbladet.no)
Fottur til Øyberget (ut.no)
Øyberget fra Øysand ** — Turer og aktiviteter — Kom deg ut-dagen (dnt.no)
Øyberget terrengtråkk – Ritt og arrangementer – Terrengsykkelforumet
(12) Øyberget Terrengtråkk | Facebook
Med heftig utsikt utover hele Øysand – Trønderbladet (tronderbladet.no)
Øyberget fra Øysand ** — Turer og aktiviteter — Kom deg ut-dagen (dnt.no)
Page 144 – Skaun kommune turguide
  Meråker Mountain Challenge 2021 | Trimpoeng
Bernts turblogg – Side 8 – En slags turdagbok… (wordpress.com)
vvvrapport2001_21.pdf (nve.no)

||Mår? Tatt oppe på Øyberget

______________________________________________________
Bymarka
Alle vet hva bymarka som også henger sammen med grøntområdet som går helt ned til Gaula og Øysandområdet.
Leinstrandmarka – Google Maps
Hestsjøen i Bymarka – WikiStrinda (strindahistorielag.no)
Stor runde i de sørlige hei- og myrområdene – 22 km (ut.no)
Innlandsfiske i Trondheim. Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka – TOFA | inatur.no
(1) Idrett, park og friluftsliv i Trondheim – Innlegg | Facebook
Pilegrimsbåt forsvunnet i løpet av natta – adressa.no
1.-planbeskrivelse.pdf (trondheim.kommune.no)
Hverdagsglimt…: Bymarka (tronderpias.blogspot.com)
– U:\528000\522000\Internett\Byplan\Kommunedelplaner\Marka\markap — (trondheim.kommune.no)
Områder Turorientering på nett
Områder Turorientering på nett
3K_1446628_Tiltopps2020.pdf (skiklubben.no)
_____________________________________________________

Øysand bildet tatt fra Øyberget mot Gråkallen
Oversiktskart over løyper på Øyberget

__________________________________________________________
Overnattingsmuligheter og Camping
Sundet Gård – Alle typer selskaper i en lun atmosfære i et stabbur fra 1700-tallet. (sundetgard.no)
Hjem | ØYSAND CAMPING (oysandcamping.no)
Informasjon om Øysand Camping
STRANDHEIMEN – HYGGELIG OVERNATTING MED SJEL

Øysand kolonihage

Arealbruk for fremtiden?

______________________________________________________
Facebookgrupper:
Gaulosen Naturreservat | FacebookGaulosen naturreservat og landskapsvernområde | Facebook
Gaulosen Fiskecamp | Facebook
Bymarka i Trondheim | Facebook
Oppslagstavla for Byneset / Leinstrand | Facebook
Melhus Oppslagstavle | Facebook
Leinstrand IL | Facebook
Sund Gård | Facebook
På sykkel i Trondheim | Facebook
Øysand Camping AS | Facebook
Øysand Velforening | Facebook
Øysand Velforening – Grendehus med utleie for store og små anledninger (oysandvel.no)
Øysand Kolonihageby | Facebook
Gaulosen Fiskecamp – Startside (facebook.com) ________________________________________________________________


Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *