Industri på Øysand


Dette er en del av arbeidet med å samle sammen informasjon om Øysand ifm. studentprosjektet friluftsområde Øysand.

Inntrykket når man kjører igjennom Øysand om at Industri preger Øysand gjenspeiler ikke helt virkeligheten. Se lenke;Trøndelag – Google Maps

Se på bildet under. At industrien tar av matjorda er en annen sak.

Er industri viktigere enn verneområde og friluftsliv for Melhus kommune:?
– Vi har ikke behov for noen sandstrand på Øysand – adressa.no

Koteng omtaler området som “knutepunkt for ferdsel”
Koteng Eiendom | Koteng Eiendom | Øysandvegen 235, 237, 239, 241

Kart over området kan finnes her: Link.

Norsk Orniontorlogisk forening har argumentert i mot å etablere ei havn her: https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=451

Staten har satt ned foten for utbygging her:
https://www.adressa.no/nyheter/article1334588.ece

Industriområde som ingen passer på:
https://www.tronderbladet.no/nyheter/article10266918.ece

Reguleringsplan:
Melhus kommune (gisline.no)

Eksempel på saksbehandling i Melhus kommune

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *