Havnivåstigning og flom på Øysand

Dette er en del av studentprosjektet Øysand friluftsområde. Man kan si at dette prosjektet er tenkt å ha en klimaeffekt med tanke på å legge til rette for at flere benytter sykkel og benytter omgivelsene rundt seg i stedet for å reise langt med fly og bil. Har samlet litt om industri på Øysand her:
Industri på Øysand – www.konstruksjon.com

Man kommer likevel ikke unna at klimautfordringene er der og vil påvirke oss i årene som kommer og Øysand er et område som åpenbart er utsatt i så henseende. Det er en aktuell studentoppgave å se på konsekvens og tiltak på dette.
Vet ikke om det er verre enn før men et oppslag i media er dette:Storflo vasker vekk sand på Øysand – Trønderbladet (tronderbladet.no)

I 1940 var det storflom som tok med seg brua over elva på Støren blant annet. Bilder fra dette finnes på digitalt museum: DigitaltMuseum – Udduvoll. Er elva mer regulert i dag slik at man her mer kontroll?

Det er gjort flomberegninger her:
Microsoft Word – Flomberegning Gaulavassdraget.doc (nve.no)

Innslag fra NRK:
Flommen la igjen skrot på stranda – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio

Øysand ligger lavt i terrenget. Det kan derfor være grunn til å se på konsekvensene for dette og evt. når og på hvilken måte det er naturlig å foreta tiltak. Ved stormflo anslås det at havet vil stige med 2.35 meter i et 200 års perspektiv.

Bilde tatt inne på Gaulsosen naturreservat

Det kan leses mer om havromsstigning i Melhus, Skaun og Trondheim kommune her: Hvordan blir klimaet på Melhus – NRK

Havet stiger pga. av isen ved polene smelter.
Hvorfor stiger ikke havet like mye over alt? (uib.no)

Bildet er hentet fra lenken over og NRK. Hvordan blir klimaet på Melhus – NRK

Isdrifting et stadig større problem – Gaula:

– Isdriftingen gir grunn til bekymring – adressa.no

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *