Trafikklaster på bruer

Nyere bruer dimensjoneres etter Eurocode.Forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.) – Lovdata

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *