Bunnfaste konstruksjoner


Det ble i perioden jobbet med mange jackets 1992 til 1999 for min del. Nå er jackets igjen høyaktuell til bruk for vindmøller offshore. Jeg jobber derfor nå med å komme meg inn igjen i prosjekter som omhandler akkurat dette med bruk av jackets.

Se jacketene til Kverner Verdal i denne brosjyren: Brosjyre på jackets fra Kværner Verdal.

Utvikling av jackets handler om en utvikling mot dypere vann, større topsidevekter, standardisering av løsninger og mer effektiv produksjon.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *