Multidisipline topsideprosjekter


Stikkord: FEED’er, tilbudsarbeid, ulike topsideløsninger, modifikasjonsprosjekter, nybygg.

I Aker engineering i perioden 1992 til 1999 ble det etterhvert mye fokus på flytere og hovedstål. Det var support ifm. bruk av programmet Fastrudl og det var ulike oppgaver knyttet til Skip og flyter. Supportfunksjonen på analyser for Troll olje og Troll gass og Njord bl.a. i perioden 1992 til 1999 ga innsikt som har vært nyttig å ha.
Med grunnlag i prosjektet Snorre B i Aker Engineering der jeg jobbet med eksplosjoner og sugeankerløsning samt utvikling av FPSO konsept for Statioil i Aker Solutions startet jeg i Vincentprosjektet i Aibel i 2006.

Vincent FPSO
Vincentprosjektet er det prosjektet jeg er mest stolt av å ha vært med på og fornøyd med. Jeg jobbet med dette prosjektet i 3 år. På engineering så ble hovedstål gjort i Norge, sekundær og utrustning ble for en stor del gjort i Thailand og Singapore. Her var det også noe oppfølging av fabrkasjon i Thailand. Det ble også brukt endel tid for å analysere og evaluere prosjektet i ettertid både på valg av tekniske løsninger samt estimeringsprosedyrer og sammeligning av arbeid gjort på parallelle prosjekter som Ettrick og Volve. Sentrale stikkord her er timer/tonn, timer/tegning bl.a. som viktige estimeringsparametre. Modenhet på konsept, organisasjon osv. spiller inn når estimering og vurdering av prosjekter skal gjøres.

Eksempel: Boligkvarter på Oseberg A. og en større modifikasjon på Oseberg D (gass) der også Saipem S7000 var mobilisert jobbet jeg med i nesten ett år. Jeg var offshore flere ifm. denne jobben.

Var også bl.a. med på tilbudet på Gudrun som ble en suksess for Aibel.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *