TBYG3018 – DESIGN OF OFFSHORE STRUCTURES

Link to lecture description TBYG3018 Design of Offshore Structures

Lecture Plan

Syllabus

Standards to bought on www.standard.no.  A student package.

==========================================

Sullabus alternatives  in English:

Compendium TMR4170 Marine Structures Basic Course

The Behaviour and Design of Steel Structures to EC3

==========================================

Link to relevant websites:

_________________________________________________

For videre studier på marineavdelingen:


Stikkord for videre utvikling av faget

Interessant fag som bør ses nærmere på (vet ikke om det finnes lenger?):
Design for marint miljø 2

Innhold

Dynamisk likevekt, egenfrekvenser, demping og beregning av dynamisk lastfaktor; dynamiske egenskaper for marine konstruksjoner; beregning av tvungen respons fra harmonisk last, generell lasthistorie og kortvarige laster; egenfrekvenser for liner, bjelker og plater; modellering og analyse av marine konstruksjoner. Grunnleggende teori for knekking av søyler og fagverk; bruk av regelverk for dimensjonering mot knekking. SN kurver. Levetidsberegninger. Anvendelse av FEM for analyse av marine konstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha en grunnleggende forståelse for dynamikk, knekking og utmatting for å kunne analysere og dimensjonere marine konstruksjoner, herunder fast og flytende plattformer og skip, samt utstyr plassert på og i tilknytning til marine konstruksjoner.

Share This: