Skråstagbroer i stål

Tana bru er en skråstagbru som nå bygges i stål.

Typiske kabler som kan brukes:

http://www.spennteknikk.no/brosjyrer/BBR-Cona-Multi-spenntausystem-24022011.pdf

Begreper:

Lukka spiralslott

“lissa”
Oppspenning balansert med å unngå løft på den andre siden av brua.

Forsøker å tilstrebe lik kraft mellom stengene.

=39

Share This:

Miljøvennlige boliger

NRK: Bo miljøvennlig

=60

Share This:

Bacheloroppgave betong som flytekrage i lukket oppdrettsmerd

Botngaard System har utviklet et konsept for semi-lukkede merdsystemer der presenning inngår som lukket produsjonsvolum. Pr i dag benyttes PE eller stål som føytekrage på merdsystemet. Pga framtidige krav til vannbehandling ønsker vi nå å se på muligheten for å konstruere en betongflytekrage, som gir plass og oppdrift for behandlingskomponenter som filtrering og UV.

Dette kunne vært en passende oppgave for bachelor-studentene.

Mvh

Magnus Stendal

Daglig leder

Botngaard System AS

Adresse: Stiklestadveien 3, 7041 TRONDHEIM

Mob: +47 98039701

Epost: magnus@botngaard.no

Skype for Business: mstendal@mstendal.onmicrosoft.com

www.botngaardsystem.no

_________________________________________________________________________

Konstnadsøkning i havbruk

=46

Share This:

Vind som energi i bygninger

http://educateinspirechange.org/nature/environment/cost-iphone-can-now-buy-wind-turbine-can-power-entire-house-lifetime/

=46

Share This:

Bacheloroppgaver på betong

Magnus Rafnsson har flere mulige oppgaver innen betong:

  1. Høyhus 12- 15 etasjer. Plasstøpt betong kontra elementer.  Bygget er bygd. SAP2000 modeller finnes som et utgangspunkt.
  2. Skråstagbro med bruk av betongelementer
  3. 30m høy mast (energi infrastruktur) som består av 20 elementer (profiler med bestemmt tværsnitt) som er for-produsert i stålverk og skruet sammen på plass. Det handler om FE-analyse med hensyn til sterk vindbelastning, dimensjonering og enkelte skisser for demonstrering av lösninger. Veldig spænnende tror jeg. Sap2000 brukes til en elastisk FE-analyse. Passer for en gruppe på 3.
  4. Denne oppgaven går inn på analyse av tværsnitter med hensyn til knekking. Den her er litt mer komplisert og hvis der kommer en god student så gjor vi også en del non-linear” studie på den saken. Vi bruker Sap2000 også her. 

Magnus har mer informasjon om det er interessant.

=68

Share This: