Mulige bacheloroppgaver på betong

Magnus Rafnsson har flere mulige oppgaver innen betong:

  1. Høyhus 12- 15 etasjer. Plasstøpt betong kontra elementer.  Bygget er bygd. SAP2000 modeller finnes som et utgangspunkt.
  2. Skråstagbro med bruk av betongelementer
  3. 30m høy mast (energi infrastruktur) som består av 20 elementer (profiler med bestemmt tværsnitt) som er for-produsert i stålverk og skruet sammen på plass. Det handler om FE-analyse med hensyn til sterk vindbelastning, dimensjonering og enkelte skisser for demonstrering av lösninger. Veldig spænnende tror jeg. Sap2000 brukes til en elastisk FE-analyse. Passer for en gruppe på 3.
  4. Denne oppgaven går inn på analyse av tværsnitter med hensyn til knekking. Den her er litt mer komplisert og hvis der kommer en god student så gjor vi også en del non-linear” studie på den saken. Vi bruker Sap2000 også her. 

Magnus har mer informasjon om det er interessant.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *