Organisasjonsutvikling

Denne siden er en usortert liste av tanker og linker til diverse som er funnet og som kan være med å belyse problemstillinger rundt organisasjonsutvikling. Har ellers lang erfaring med organisasjonsutvikling og prosjektgjennomføring mest fra olje & gass. Dette danner et bakteppe i forhold til undervisning i faget Ingeniørfaglig systemtenkning.

Næringsutvikling i Midt-Norge er noe jeg har jobbet med i noen år (se link)


SPGR, problembasert læring og forskning på små team


Ved å være autorisert i bruken av SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen, www.SPGR.no) har vi et grunnlag for å forske på små team. Dette har vært gjennomført nå i 3 år, siden 2016 igjennom faget Ingeniørfaglig systemtenkning og faget  Ingeniørfaglig systemtenkning på Institutt for Bygg og Miljø på NTNU. Det har årlig vært 24 team med i faget.

Dette er nyttig for studentene (ca. 100 stk.) for bevisstgjøring av betydningen av samhandling.  Dette er også en god basis i forhold til å kunne utvikle ferdigheter i forhold til det å være prosjekt og organisasjonsutvikler.


PapersDeltagerbevis Author konferanse IRSPBL, Bogota Colombia 3. – 5. juli 2016. Link til ISRPBL 2017 program. (Se Students learning process I Tørset/Sjøvold/Holm)

IRSPBL 2017 paper JT ES EJH 090517


Aktuelle tema

Dømmekraft

Gjennomføringsmetoder

Kontraktsformater

Evne til refleksjon og læring


Samhandling handler om å skape verdier sammen. Vi har vært innom de store bransjene i Norge og sett forskjellene. Hør Obamas frustrasjon i denne videoen.


  • Hva er det som skaper autoritet. Observasjoner fra undervisning opp mot studenter og problembasert læring (PBL) tyder på at alder har mye å si. Det antas at erfaring fra arbeidslivet har mye å si.
  • Samhandling i byggebransjen opp mot olje&gass
  • Paraleller i forhold til kostnadsøkning i olje&gass og byggebransjen
  • Hva kjennetegner gode team over tid (sustainable)?
  • Konkurransefortrinn basert på relasjoner
  • Hva er verdien av et takk? Skillet mellom følelsen av å bli bruk (som er positivt) og misbrukt (ingen – liten takk), skillet kan være hårfint men effekten signifikant.
  • minside

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *