Samhandling

Samhandling handler om å skape verdier sammen. Vi har vært innom de store bransjene i Norge og sett forskjellene. Hør Obamas frustrasjon i denne videoen.

Bransjespesifikke erfaringer på produksjonssiden
Gjennomføring av prosjekter i Olje&Gass – store offshoreprosjekter
Gjennomføring av prosjekter Olje&Gass – subsea
Gjennomføring av prosjekter i byggebransjen
Markerdførings og salgprosesser i Olje&Gass, skipsindustrien og byggebransjen
Våre erfaringer med teamarbeid og teamutvikling
Rekruteringsprosessen

SPGR
Vi er autorisert i bruk av SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen, www.SPGR.no). Jeg bruker SPGR som et verktøy i undervisninga på NTNU for bevisstgjøring av betydningen av samhandling.

SAMHANDLINGSTEMA SOM DET ENTEN JOBBES MED ELLER TENKES PÅ:
Bevissthet rundt betydningen av Samhandling som en del av dannelseprosessen på bachelor byggstudiet NTNU.

– Samhandling i byggebransjen opp mot olje&gass
– Paraleller i forhold til kostnadsøkning i olje&gass og byggebransjen
– Hva kjennetegner gode team over tid (sustainable)?
– Konkurransefortrinn basert på relasjoner
– Hva er verdien av et takk? Skillet mellom følelsen av å bli bruk (som er positivt) og misbrukt (ingen – liten takk), skillet kan være hårfint men effekten signifikant.

Aktuelle tema:

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konstruksjoner for alle bransjer

Skip to toolbar