Organisasjonsutvikling


Produksjon og F&U av konstruksjoner


– Gjennomføring av prosjekter i Olje&Gass – store offshoreprosjekter
– Gjennomføring av prosjekter Olje&Gass – subsea
– Gjennomføring av prosjekter i byggebransjen
– Markerdførings og salgprosesser i Olje&Gass, skipsindustrien og byggebransjen
– Våre erfaringer med teamarbeid og teamutvikling
– Gjennomført ca. 50 ansettelser med godt resultat


SPGR, problembasert læring og forskning på små team


Ved å være autorisert i bruken av SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen, www.SPGR.no) har vi et grunnlag for å forske på små team. Dette har vært gjennomført nå i 2 år (siden 2016) igjennom faget Ingeniørfaglig systemtenkning. Det har årlig vært 24 team med i faget. SPGR er et nyttig verktøy i undervisninga på NTNU.

Dette er nyttig for studentene (ca. 100 stk.) for bevisstgjøring av betydningen av samhandling.  Dette er også en god basis i forhold til å kunne utvikle ferdigheter i forhold til det å være prosjekt og organisasjonsutvikler.


PapersDeltagerbevis Author konferanse IRSPBL, Botata Colombia 3. – 5. juli 2016. Link til ISRPBL 2017 program. (Se Students learning process I Tørset/Sjøvold/Holm)

IRSPBL 2017 paper JT ES EJH 090517


Aktuelle tema

Dømmekraft

Gjennomføringsmetoder

Kontraktsformater

Evne til refleksjon og læring


Samhandling handler om å skape verdier sammen. Vi har vært innom de store bransjene i Norge og sett forskjellene. Hør Obamas frustrasjon i denne videoen.


  • Hva er det som skaper autoritet. Observasjoner fra undervisning opp mot studenter og problembasert læring (PBL) tyder på at alder har mye å si. Det antas at erfaring fra arbeidslivet har mye å si.
  • Samhandling i byggebransjen opp mot olje&gass
  • Paraleller i forhold til kostnadsøkning i olje&gass og byggebransjen
  • Hva kjennetegner gode team over tid (sustainable)?
  • Konkurransefortrinn basert på relasjoner
  • Hva er verdien av et takk? Skillet mellom følelsen av å bli bruk (som er positivt) og misbrukt (ingen – liten takk), skillet kan være hårfint men effekten signifikant.
  • minside

Share This:

2 Replies to “Organisasjonsutvikling”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *