Organisasjonsutvikling

Denne siden er en usortert liste av tanker og linker til diverse som er funnet og som kan være med å belyse problemstillinger rundt organisasjonsutvikling. Har ellers lang erfaring med organisasjonsutvikling og prosjektgjennomføring mest fra olje & gass. Dette danner et bakteppe i forhold til undervisning i faget Ingeniørfaglig systemtenkning. … Continue reading Organisasjonsutvikling